Perinteisen pönttöuunin hiukkaspäästöt ovat pienet

Peltiseppä Mika Häkkisen valmistamat pönttöuunit vastaavat toimivuudeltaan sekä hiukkas- ja kaasupäästöjen osalta moderneja varaavia tulisijoja.

Pönttöuunien tuottamia päästöjä on tähän mennessä mitattu erittäin vähän. Etenkään niiden tuottamista hiukkaspitoisuuksista ei ole ollut käytettävissä mittaustietoa.

Mika Häkkisen pönttöuuni mallia 82/70 (halkaisija 820 mm, korkeus 2220 mm) testattiin syksyllä 2018 osana SIMO pienpolttosimulaattori-hanketta. (Lue lisää SIMO-hankkkeesta. (https://www.uef.fi/fi/web/fine/simo)

Keskimäärin pönttöuunin hiukkas- ja kaasupäästöt ovat yhtä pienet modernien varaavien tulisijojen kanssa. Päästöjen kannalta uuni toimii parhaiten omalla arinalla ja polttamalla puita valmistajan käyttöohjeen mukaisesti vain yksi täysi pesällinen (3,5-7 kg) lämmityskertaa kohti.

Pönttöuunin hyötysuhde on yhdellä pesällisellä lämmittäessä parhaimmillaan jopa 90 prosenttia.

SIMO pienpolttosimulaattorissa tehdyn polttotestin mukaan pesälliseen menevän polttopuumäärän polttaminen kahdessa erässä nostaa uunin hiukkas- ja häkäpäästöjä huomattavasti.

Pönttöuunin nokipäästöt ovat testin mukaan kaikkiaan matalalla tasolla. Suuri osa koko polton nokipäästöstä syntyy palamisen alkuvaiheessa.

SIMO pienpolttosimulaattori-hanke on Itä-Suomen yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun, Pohjois-Savon liiton sekä uuneja valmistavien yritysten yhteinen investonti- ja kehityshanke. Siinä pienpolttosimulaattorin toimintaa on kehitetty ja pilotoitu mukana olevien uunivalmistajien omilla uuneilla.